Twój Koszyk: 
0 szt.
0,00 zł

PROCEDURA REKLAMACJI PRODUKTU

Jeżeli uznają Państwo, że otrzymany towar ma wadę, prosimy najpierw SKONTAKTOWAĆ się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie. Być może nie jest to uszkodzenie towaru, a błędne użytkowanie.

Kontakt:
mail: biuro@karoart.pl
tel: 22 614 90 91

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.
3. Wada towaru będzie usuwana poprzez jego wymianę albo naprawę (usunięcie wady), chyba, że będą zachodzić przewidziane prawem okoliczności skutkujące obniżeniem ceny z powodu wady albo rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży w wyniku odstąpienia przez klienta.
4. Po zgłoszeniu przez klienta reklamacji, skontaktujemy się i poinformujemy o sposobie jej załatwienia.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć (odesłać lub dostarczyć osobiście) wadliwą rzecz na adres sklepu (firmowego serwisu):

KARO
Siedziba
03-140 Warszawa ul. Odkryta 78

Prosimy o dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu!
Uwaga! Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

 

6. Dostarczając wadliwą rzecz do sklepu klient powinien załączyć formularz reklamacji (załącznik znajduje się tutaj: formularz reklamacji.doc).
Dostarczenie wadliwej rzeczy bez załączonego formularza reklamacji może znacznie opóźnić czas jej rozpatrzenia!
7. Po doręczeniu wadliwej rzeczy przystępujemy do bezpłatnej naprawy bądź wymiany towaru. Termin realizacji reklamacji to ok. 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony, o czym zostaniesz poinformowany.

 

Reklamacją nie są objęte:

I. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
II. Uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
III. Produkty, które mają uszkodzone oznaczenia producenta (numery seryjne, fabryczne lub oznaczenia modelu) lub uszkodzone oznaczenia firmy KARO uniemożliwiające ich identyfikację,

 

PROCEDURA ZWROTU TOWARU
Zwrot zakupionego produktu:

Wszystkim naszym Klientom przysługuje prawo do zwrotu zakupionego na drodze internetowej produktu w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. Zwrot towaru to rozwiązanie zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Jakie są podstawowe warunki zwrotu zakupionego towaru?

1. Towar nie powinien być używany. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne działania do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. W przesyłce zwrotnej muszą być wszystkie elementy, które zostały do Państwa wysłane. W przypadku braku tych elementów zwrot nie będzie akceptowany.
3. Podstawą do uznania zwrotu jest poinformowanie sklepu o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Odstąpienie od umowy może to być dokonane przez umieszczenie w przesyłce, w której towar jest zwracany oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kupna - sprzedaży według wzoru znajdującego się tutaj: oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kupna.doc)


Jak dokonać zwrotu zakupionego towaru?

1. Jeżeli spełnione są w/w warunki zwrotu, należy zapakować bezpiecznie otrzymaną przesyłkę. Prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.
2. Przesyłkę należy dostarczyć na adres sklepu:

KARO
03-140 Warszawa ul. Odkryta 78

3. Zwrot zakupionego towaru należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieni od umowy kupna-sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem tego terminu.

Uwaga! Koszt wysłania przesyłki ze zwracanym towarem pokrywa osoba zwracająca!
Uwaga! Nie odbieramy przesyłek za pobraniem

 

Jak sklep dokonuje zwrotu płatności?
1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi wszystkie otrzymane płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy towaru do klienta.
2. Zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż 14. dnia od dnia, w którym otrzymamy oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie poprzez przelew bankowy, chyba że uzgodniony zostanie wyraźnie inny sposób zwrotu płatności.
3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.